Khi Phụ nử thua cả chó

Người phụ nử trong clip này mang tội trộm chó. Sông trong thiên đường XHCN, khi mà có lảnh đạo Việt Nam tuyên bố rằng, chưa có khi nào nước ta được như thế này, dân ta được sống tốt như thế này, nhưng không hiểu sao người phụ nử này vì sinh kế, vì miếng ăn mà đi phạm tội ăn cắp.

Cô ta ăn cắp tài sản của người khác là tội hình, nhưng trong xã hội có pháp luât, thì đám đông đánh người này còn nặng tội hơn một bậc. Xúc phạm nhân phẩm và đã thương người giửa thanh thiên bạch nhật, không xem pháp luật nhà nước XHCN bằng cọng lông chó. Xem con chó còn hơn con người. Ôi cái nôi văn hoá Lạc Việt, con cháu bà Trưng Triệu sao lại ra nông nổi.

Nguồn facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded