50 M$ để tân trang Plaza St-Hubert

frontieres_plaza_st_hubert

50 M$ để tân trang Plaza St-Hubert

50 M$ pour transformer la Plaza St-Hubert

 

Lề đường cho người đi bộ sẽ làm lớn hơn và nhũng chổ công cộng nhiều hơn đặc biêt là ở khu Bain St-Denis. Những thay đổi ở hạ tầng cơ sở cũng cần phải làm lại như hệ thống ống nước và ống cống đã quá củ kỷ.

 

Trợ giúp thương gia trong khu vực

Thị trưổng Denis Coderre tuyên bố rằng là lần đầu tiên mà thành phố có tiền để đền bù chuyện tổn thất của các chủ tiệm trên con đường do chuyện sửa chữa. Ông Coderre nói rằng thành phố sẽ làm việc với các chủ tiệm để xem xét bôì thường qua việc xem xét sổ kê toán thu nhập và lời lổ.

 

Plaza St-Hubert hiện tại

Chương trìng PRAM-artère cũng băt đầu lúc khởi công giúp cho thương nhân có thể tham khảo về việc sửa chửa mặt tỉền của những căn nhà mà chương trình hổ trợ.

“Dỉ nhiên là có sự hy sinh ở đây khi chúng ta phải sửa cả con đường. Dù sao thì thành phố cũng tài trợ phần nào. Phần đông dân business ở đây, đa phần là tiểu thương, rất gắn bó ở đây cả chục năm làm ăn. Vấn đề là làm sao mà vẫn có khách trong lúc sửa chữa. Theo lời Mike Parent, Giám đốc SDC Plaza St-Hubert.

Mất phân nửa chổ đậu xe

Con đường sẽ dành cho xe hơi và xe đạp. Hai bên đường sẽ có những hàng cây làm hẹp đi phân nửa chổ đậu xe như hiện nay. Một bên đường sẽ được đậu tạm 15 phút để giao hàng hoặc đi gấp.

Trong tương lai, Plaza ST-Hubert sẽ lả điạ điểm lý tưởng của người đi bộ và sẽ làm tăng lượng khách vảng lai đến đây.

Trước mắt các cửa tiệm Việt Nam ở đây có thể chịu ảnh hưỏng trong thời gian sửa chữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded