Huynh Đệ chi binh

Huynh đệ chi binh
Là mình cùng chung đời lính,
Thương nhau khác chi nhân tình
Từ người deuxième cùi bắp,
Và rồi đi lên thượng cấp
Đều là huynh đệ chi binh

Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh

Sướng khổ có nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh

Một quốc gia mạnh cần một quân đội mạnh. Một quân đội tinh nhuệ, quý hồ tinh bất quý hồ đa, có kỷ luật, đoàn kết với tình chiến hữu keo sơn. Chính tinh thần huynh đệ chi binh, yêu thương và đoàn kết đã giúp quân đội Việt Nam từ cổ chí kim có sức mạnh vạn năng và gây khiếp đảm cho địch quân với bao chiến tích oanh liệt trong quá trình dựng nước và giử nước.

Khi đã khoác lên mình quân phục, đã mặc áo lính thì trở thành lính và thương nhau “khác chi nhân tình”? Ở chiến trường hay ở bất cứ nơi đâu, bên trong bộ đồ lính ấy, cần phải có một người lính đúng nghĩa, thì mới “huynh đệ chi binh” được. Cách cư xử với nhau nói lên tư cách của người ấy. Có thương yêu nhau thì mới “sống chết có nhau“; có thương yêu nhau thì mới có “huynh đệ chi binh” và tạo nên sức mạnh được. Nhưng người lính này làm nhục danh dự của quân đôị Viêt nam từ xưa đến nay. Dường như hiện nay là chuyện thường tình khi nhập ngũ. Ma củ bắt nạt ma mới với những trận đòn như đánh thù….

Video facebook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded