Tổng thống Trump gởi thơ cho Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã gởi thơ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập cảm ơn đã chúc mừng ông đăng nhiệm và chúc ngưòi dân Trung Quốc một lể Hoa Đăng tốt đẹp. Ông Trumo cũng mong đợi sẽ có thể làm việc với ông Tập để xây dựng một quan hệ ích lợi cho hai nước.

Sau 19 ngày nhậm chức, TT Trump đã gọi điện cho lảnh đạo nhiều nưóc lớn như Nga, Úc, Mexico và các nước khác nhưng chưa gọi Trung Quốc mà đặc biệt là gởi thơ. Điều này cho thấy sự đặc biệt dành cho Trung Quốc trong chính sách vả suy nghĩ của TT Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded