Thích Chân Quang là ai?

Sau khi ông chủ trì Thích Chấn Quang phóng sinh 10 tấn cá, gồm cá chim trắng là loài cá hung dử ăn thịt cá bản địa, gây nguy hại cho môi trường sinh thái xuống sông Hồng, gây xôn xao cho dân chúng. Montreal Viet News đăng 1 video nguồn facebook để tìm hiểu về ông thầy xưng là cháu của Bác Hồ và bảo Lý Thường Kiệt vị anh hùng dân tộc Việt Nam là hơi hổn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded