Phim Bụi đời Việt Nam!

Việt Nam 2017. Băng đảng chém giết hơn phim hongkong. Công an còn lâu mới đến. Người quay phim thoại: “vui quá, xem đã quá!” Xã hội Việt Nam ngày nay. Hết biết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded