Cộng đồng người Việt Canada phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp những người đi khiếu kiện Formosa

16649276_1266779353412343_2189721618597860069_n

 

ngày 19/02/2017, khoảng gần 300 đồng bào tại nhiều thành phố ở miền đông Canada đã cùng nhau tiến về sứ quán CSVN để phản đối việc nhà cầm quyền đàn áp những người đi khiếu kiện Formosa. Trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, đồng bào tại Canada đã cùng đồng hành cùng người dân Việt Nam, đặc biệt là các giáo dân Song Ngọc để lên án sự hèn hạ của chế độ CSVN khi đồng lõa cùng Formosa để bán rẻ mạng sống người dân.

Rất khác với công an, cảnh sát CSVN, các vị cảnh sát Canada đã có mặt để hỗ trợ người biểu tình và sắp xếp cho mọi người để có thể biểu tình một cách thuận lợi tại con đường trước sứ quán CSVN.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded