Huỷ hoại môi trường Việt Nam

images2002649_aoonhiem200710

Nhà máy giấy Trung Quốc đang đi vào hoạt động sẽ thải chất độc hại hủy hoại đồng bằng sông Cửu Long . Chính phủ Việt Nam nhiều năm nay cho phép Trung Quốc xây nhiều nhà máy công nghiệp thải chất độc hại lên mảnh đất vốn phì nhiêu màu mở. Một dải giang sơn gấm vóc trở nên ô nhiểm và tiêu điều trên rừng xuống biển chỉ mấy mươi năm dưới sự lảnh đạo ngu đần và tham nhủng của những kẻ bán rẻ tổ quốc và dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded