Đào Minh Quân là ai?

i282600889566834997._szw1280h1280_

Gần đây trên internet chúng ta có nhìn thấy video của một tổ chức xưng là Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa với thủ tướng Đào Minh Quân.

Để tìm hiểu, Montreal Viet Media sẽ giới thiệu quý đọc giả 1 vài video

Những video dưói đây cho chúng ta nhìn thấy ông Đào Minh Quân là ai. Lảnh tụ đảng Tân Dân Chủ và Thủ Tướng lâm thời CPQGLT

Phỏng vấn tại Little Saigon

TIỂU SỬ CỦA THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN

Theo tìm hiểu, Ông Đào Minh Quân nguyên là cựu quân nhân, thương gia điện toán và là lảnh tụ đảng Tân Dân Chủ từ 1990. Được quý bô lảo đề cử nhận Thỉnh Nguyện Thư làm Thủ Tướng Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam từ 16/2/1991.

Con gái của ông Đào Minh Quân, Tina Đào 11 years old’s speech on 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded