Tin nóng: Máu đã đổ ở Hà Tĩnh. Công An giết dân biểu tình đòi Formosa

Máu đã đổ ở Hà Tĩnh

Phía quân đội phải ra mặt để trã lời với người dân về nguyên nhân đã nổ súng đàn áp đêm 1/4/2017 ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded