Trung Quốc chấm dứt ‘giấu mình chờ thời

12A_MNHG

Trung Quốc chấm dứt ‘giấu mình chờ thời’

TP – Tư tưởng chính trị của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã được đưa vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xác lập vị trí của ông ngang hàng hai người tiền nhiệm gần nhất và chỉ đứng sau hai nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Sách lược “giấu mình chờ thời” đã chấm dứt, các chuyên gia nhận định.

Ông Tập Cận Bình ngày 24/10 chủ trì phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: Xinhua.

Ông Tập Cận Bình ngày 24/10 chủ trì phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: Xinhua.

Những sửa đổi trong điều lệ đảng được thông qua ngày 24/10 tại phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới” được bổ sung vào điều lệ đảng. Cụm từ này được đưa vào lời mở đầu của điều lệ như một phần của tư tưởng dẫn đường của đảng, xuất hiện sau chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện và Quan điểm phát triển khoa học.

Việc đặt “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới” sau hai người tiền nhiệm gần đây nhất khiến tên của ông Tập xuất hiện trước cả thuyết Ba đại diện (của ông Giang Trạch Dân) và Quan điểm về Phát triển khoa học (của ông Hồ Cẩm Đào). Hai cái tên Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân không được đưa vào điều lệ Đảng. Tên của ông Tập được đặt ngay sau ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình.

Đúng 11 giờ 00 sáng 24/10 giờ địa phương, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

“Công thức này có thể là sự dung hòa, nên cụm từ đó mới dài như vậy”, báo Hong Kong South China Morning Post dẫn lời GS Steve Tsang, Giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi tại London.

Ông Đặng Tiểu Bình từng đưa ra khái niệm tương tự chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc để giải thích cho quá trình mở cửa và cải cách từ năm 1978 để cho phép thị trường đóng vai trò trong nền kinh tế kế hoạch của nước này. Giải thích cụm từ “kỷ nguyên mới”, Theo GS Tsang, cụm từ này mang hàm ý trong nước rằng ông Tập đã khẳng định được quyền lực của mình hơn mức hai người tiền nhiệm của ông. Ông Tập “đang khiến mình trở thành nhà lãnh đạo mở đường thứ ba” sau nhà lập quốc Mao Trạch Đông và người khởi đầu quá trình đổi mới đất nước Đặng Tiểu Bình. “Giờ đây, ông Tập đang đưa Trung Quốc đến miền đất hứa theo cách riêng họ chọn: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, GS Tsang nói.

Theo GS Tsang và nhiều học giả khác, sau Đại hội 19, vị trí của ông Tập được đánh giá là sẽ mạnh hơn bao giờ hết về cả đối nội và đối ngoại. Thế giới sẽ chứng kiến Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm vai trò dẫn dắt để lấp khoảng trống mà Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump để lại. Về đối ngoại, “điều này đặt dấu chấm hết cho sách lược Đặng Tiểu Bình về “giấu mình chờ thời”, GS Tsang nhận định. “Ông Tập đang lãnh đạo trên nền tảng là Trung Quốc đã vươn lên và kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong các vấn đề toàn cầu”, ông Tsang nói.

Điều lệ sửa đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đề cập sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ông Tập, quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách lĩnh vực cung cấp hàng hóa.

“Đại hội khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thuộc tính cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và là sức mạnh lớn nhất của hệ thống này”, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố. “Đảng thực hiện quyền lãnh đạo bao quát trên mọi lĩnh vực nỗ lực ở mọi khu vực trên đất nước này”, tuyên bố viết.

Trong báo cáo chính trị khai mạc đại hội trình bày tuần trước, ông Tập nói rằng, Trung Quốc đang ở “thời điểm lịch sử” trong quá trình phát triển. Ông nói Trung Quốc “đã đứng dậy, phát triển giàu có và trở nên mạnh mẽ, và nay đang theo đuổi triển vọng hồi sinh mạnh mẽ”.

Về đối nội, kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến Trung Quốc trở thành xã hội khá giả hài hòa; về đối ngoại, “đó sẽ là kỷ nguyên mới mà Trung Quốc tiến gần hơn đến vũ đài trung tâm và đóng góp lớn hơn cho nhân loại”, ông Tập nói. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò là một nước lớn có trách nhiệm, và “đóng vai trò tích cực vào việc cải cách và phát triển hệ thống quản trị toàn cầu, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho quản trị toàn cầu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded