Đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội

cu-tap4-1510481900424

Toàn cảnh lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch

16h chiều nay, lễ đón Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón.

15h55, xe chở Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào cổng chính của Phủ Chủ tịch.
15h55, xe chở Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến vào cổng chính của Phủ Chủ tịch.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu nghi lễ chào cờ, cử hành quốc ca hai nước.

Sau đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia duyệt đội danh dự.

Hai nhà lãnh đạo có màn chào hỏi thành viên hai đoàn dự lễ đón.

Tiếp đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Trung ương Đảng, giữa hai hàng thiếu nhi cầm cờ vẫy chào.

Trong khi đó, bên Hoàng Thành Thăng Long, 21 phát đại bác cũng được bắn khi hai nhà lãnh đạo làm lễ chào cờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded