Biến đổi khí hậu, thiên tai khắp nơi

Năm 2017  bắt đầu với những thiên tai trên khắp thế giới. Thời kỳ biến đổi khí hậu trên thế giới có lẽ đang bắt đầu

Những điểm nổi bật của tháng 1/2017 gồm có:

  • Kỷ lục cháy rừng ở Chile và Argentina (nơi cũng có kỷ lục về lượng mưa)
  • Kỷ lục về lượng mưa kết thục đợt hạn hán kỷ lục tại California
  • Kỷ lục lượng tuyết rơi trong một ngày và một tháng ở Nhật Bản và vùng tây Hoa Kỳ
  • Kỷ lục bùng phát lốc xoáy tại miền nam Hoa KỳKỷ lục lượng mưa trong một ngày tại miền nam Hoa Kỳ
  • Kỷ lục thời tiết lạnh và tuyết rơi ở vùng phía nam và phía đông Châu Âu
  • Kỷ lục lượng tuyết rơi tại Sa mạc Sahara
  • Kỷ lục nhiệt độ cao ở Úc và kỷ lục nhiệt độ thấp ở New Zealand

Đây chỉ là một số “dấu hiệu” của sự biến động môi trường trên khắp thế giới trong tháng 1/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded