Truy tìm hung thủ

Cảnh sát Longeuil đang kêu gọi dân chúng giúp tìm kiêm người đàn ông trong hình này. Tháng vừa rồi trên một tuyến xe bus, người này đã hung hản cải cọ với những khách đi cùng xe. Sau đó một lúc, hắn đã đánh vào đầu mặt mọt6 hành khách và vất ra khỏi chiếc xe bus đang chạy.

  • Toute personne pouvant fournir de l’information qui permettrait d’identifier ou de retracer cet individu est priée de communiquer immédiatement avec Échec au crime en composant le 1 800 711-1800.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded