Khi lảnh đạo là những thằng Bờm

images (1)

Lảnh đạo đực mặt ra khi phóng viên chất vấn:

  • Để nghiên cứu thêm, để tìm người lảnh trách nhiệm.

Nhận xét: Đất nước có thành phần thằng Bờm lảnh đạo từ huyện trở lên thì làm sao khá được. Quốc nạn.

[do_widget "recent posts"]